Fy nghi arbennig iawn

IAC/BSL/Sain

 

gyda Miss Dawn

DYSGU IAC

Geiriau allweddol 


  • Ymwybyddiaeth o Fyddardod
  • Yr Wyddor IAC
  • Yr Wyddor BSL

Yr Wyddor IAC gyda Catrin & Abi

Eisiau dysgu'r wyddor IAC gyda Catrin & Abi? Yma mae'r chwiorydd yn mynd â chi trwy bob llythyren ac yn rhoi amser i chi weld sut i'w wneud nhw.